Nvidia trekt op met Nederlands MDCS voor ai-advies (Dutch)

Nvidia, het Amerikaanse chip- en softwarebedrijf, heeft samen met MDCS uit Gouda het initiatief genomen om een Nederlandse adviestak op te zetten voor infrastructurele vraagstukken rond artificiële intelligentie (ai)-projecten. MDCS.AI, zoals het onderdeel gaat heten, zal worden geleid door Raymond Drielinger (algemeen directeur), Niels van Rees (commercieel directeur) en Michel Cosman (technisch directeur).

Carlo Ruiz, senior director van de tak AI Data Center Solutions & Operations bij Nvidia, is als Nederlander verheugd over dit initiatief, dat afgelopen week in Utrecht werd gepresenteerd. Volgens hem opent het de weg naar eigen Nederlandse varianten van LLM’s (Large Language Models). De chipontwerper (maar naar eigen zeggen voor 90 procent een softwarebedrijf) levert ’panklare’ ai-DGX-platforms op basis waarvan organisaties operationele toepassingen bouwen.

De DGX-appliance maakt het mogelijk om direct van start te gaan bij instanties, die on-premises beschikken over heel veel data, zoals bij Rijkswaterstaat. DGX-cloud is de cloudvariant, die ook vanuit de ‘hyperscalers’ wordt aangeboden. Daarmee lijkt het bedrijf dus met hen te concurreren, maar dat is volgens Ruiz zeker niet het geval. Hij spreekt over complementaire dienstverlening.

Hardware en Software 

Raymond Drielinger en Niels van Rees beamen dit. Zij zijn als respectievelijk algemeen directeur en commercieel directeur verbonden aan MDCS.AI, onderdeel van MDCS (Management & Deployment Consultancy Services, een in Gouda gevestigd adviesbureau). De nieuwe tak adviseert met zowel eigen specialisten als experts van Nvidia over het ontplooien van ai-initiatieven binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid. Het duo ervaart dat er vanuit de it-afdelingen en de gebruikers binnen de business-afdelingen verschillende inzichten bestaan over de inzet van ai en de daarvoor benodigde infrastructurele voorzieningen.

Zij zien dat ai-systemen op omvangrijke schaal te weinig presteren. ‘Voor it-afdelingen is het een relatief nieuwe ontwikkeling. Daarvoor is bij hen, maar ook bij de business niet altijd voldoende kennis aanwezig. Ai vraagt om een andere ‘technologie-stack’ dan nu gangbaar bij de datacenters voor bedrijfsinformatiesystemen. Een veelvoud van hardware- en softwarecomponenten moet opnieuw worden ingericht en vraagt ook om een geheel andere beheermethodiek. De ’business case’ voor het aangaan van een ai-project steekt dus ook heel ander in elkaar’, aldus de MDCS-oprichters.

‘Samenwerking tussen de business en it en andere interne en externe stakeholders is een absolute voorwaarde om tot zinvolle en economisch verantwoorde ai-oplossingen te komen’, benadrukt het tweetal. ‘Energiebeslag en ethische aspecten spelen daarbij ook een rol. De nauwe samenwerking tussen Nvidia en MDCS AI garandeert ons de toegang tot gereedschappen en trainingen voor ontwikkelaars; honderden sdk’s – software development kits -, en kant en klare bouwstenen voor het ontwerp, trainen en valideren van ai-modellen voor uiteenlopende toepassingen en industrieën.’

Published in Computable – 26-05-2023 – by Fred Franssen

/

Contact Us

Take the first step towards unlocking the full potential of AI for your organisation. Contact us today to learn how MDCS.AI can optimise your IT infrastructure and accelerate your AI workloads. Let’s work together to gain a competitive edge in your industry.

Hanzeweg 10C
2803 MC Gouda
The Netherlands
+31(0)85-0208730
hello@mdcs.ai